دانلود فینال بازی های تیمی شرق آسیا 2013 - چین در برابر کره

دانلود فینال بازی های تیمی شرق آسیا 2013 - چین در برابر کره

بازی فینال بصورت کامل می باشد 

 بازی های انجام شده در فینال به ترتیب زیر می باشد 

1- Fan Zhendong - Lee Sang Su                                               بخش اول  
2- Zhou Yu - Jung Young Sik                                                    بخش اول 
3- Yan An - Joo Se Hyuk                                                        بخش دوم 
4- Fan Zhendong 3-1 Jung Young Sik                                    بخش دوم   

 

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید